eracun-logo

VAŽNO: Obaveštenje o izmeni uslova korišćenja usluga Orion telekom-a


Poštovani,
Radi unapredenja dobrih poslovnih običaja, medusobnog poštovanja i saradnje, privredna društva Orion telekom d.o.o. Beograd i Orion telekom tim d.o.o. Beograd, obaveštavaju Vas o promenama u vezi sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja naših usluga.
U cilju uskladivanja sa izmenama propisa i potpunijeg obaveštavanja korisnika, doneti su novi opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga kao i novi posebni uslovi pružanja i korišćenja usluga za fiksnu telefoniju, Internet servise i distribuciju medijskih sadržaja (IPTV). Takode, stupio je na snagu i Pravilnik o obradi podataka o ličnosti i elektronskim komunikacijama korisnika, u cilju boljeg informisanja o zaštiti privatnosti svakog našeg korisnika.
Navedena akta će se primenjivati u odnosu na nove korisnike počev od 6. oktobra 2014. godine, a u odnosu na postojeće korisnike počev od 11. novembra 2014. godine.
Sva dokumenta, svim našim korisnicima, dostupna su na sledećoj strani našeg sajta: http://www.oriontelekom.rs/orion_telekom/o_nama/opsti_uslovi_koriscenja.299.html
Sve naše korisnike, u skladu sa članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, obaveštavamo o ovim izmenama i pojedinačno - prilikom preuzimanja elektronskog računa na korisničkom portalu, elektronskom poštom, a korisnicima fiksne telefonije dostavićemo i obaveštenje u pisanoj formi.

Srdačno Vaš,
Orion telekom

Preuzmite svoj Orion telekom Elektronski račun

Račun u PDF formatu možete preuzeti sa ovog portala.

Prednosti Orion elektronskog računa:

  • Potpuno besplatna usluga!
  • Čuvate i svoje zdravlje i životnu sredinu!
  • U bilo koje vreme možete preuzeti Vaše račune u PDF formatu.
  • Kada bude kreiran račun za novi obračunski period, poslaćemo Vam e-mail obaveštenje.
Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte naš Korisnički servis na 011 4 100 100.

Za pristup Vašim elektronskim računima, prijavite se unošenjem Vašeg Orion korisničkog imena i lozinke (Username i Password).

Hvala što koristite Orion elektronski račun.
Izmirivanjem računa u naznačenom roku obezbedićete kontinuirani nastavak isporuke usluge.


Ostali načini plaćanja